Čistá domácnost


Domácnost je takové místo, kde by se mÄ›l opravdu každý ÄlovÄ›k cítit co nejlépe. MÄ›l by si tam ÄlovÄ›k cítit dobÅ™e a také vesele a hlavnÄ› s láskou tam žít. MÄ›l by tam být ÄlovÄ›k s láskou a také by mÄ›l svou domácnost udržovat opravdu v co nejlepší kondici. Myslím si, že kdyby lidé se také snažili a udržovali svou domácnost v pohodÄ› a v pořádku, tak by to samozÅ™ejmÄ› bylo jenom pro jejich dobro. Já jsem si Å™ekla, že když budu mít domácnost, ve které se nebudu cítit vůbec dobÅ™e a bude mi tam smutno, že já bych rozhodnÄ› takhle žít nechtÄ›la, že bych tohle jednoznaÄnÄ› musela zmÄ›nit.

Mám ráda Äistou domácnost.

Patřím totiž k tÄ›m lidem, kteří chtÄ›jí mít domácnost, kde je láska Å¡tÄ›stí a také hlavnÄ› pohoda a hlavnÄ› Äistota. Kolikrát se tÅ™eba dívám v televizi na VýmÄ›nu manželek a Å™eknu vám, že nÄ›kdy je to opravdu tak hrozné, že jsem si Å™ekla, že bych se ani do této soutěže nikdy nepÅ™ihlásila, ale Å™eknu vám, že mÄ› zase láká ta finanÄní odmÄ›na. JeÅ¡tÄ› splácím menší úvÄ›r, takže kdybych se pÅ™ihlásila do VýmÄ›ny manželek a klidnÄ› bych si vymÄ›nila domácnosti, tak bych umÅ™ela celý úvÄ›r.

Čistota je půl zdraví.

A jeÅ¡tÄ› by mÄ› tak půlka penÄ›z zbyla. Myslím si, že ale asi polovina lidí tam chodí kvůli penÄ›zům. Zbytek tam chodí takhle pro zábavu. Je logické, že když si vymÄ›níte domácnost, že vám urÄitÄ› nikdo nebude chválit vÅ¡echno na sto procent. Že tam máte vÅ¡echno úplnÄ› dokonalé a že máte domácnost bez chybiÄky. Já také jsem si říkala, kdybych se tam pÅ™ihlásila kvůli financím, tak bych také poÄítala s tím, že by mi vymÄ›nÄ›ná manželka také pohanila mou domácnost a moje bydlení, i kdybych tam mÄ›la opravdu krásnÄ› uklizené. Řekla jsem si, že kdybych se tam pÅ™ihlásila, že bych si prvnÄ› objednala nÄ›jakou uklízecí firmu, aby mi to vÅ¡echno pořádnÄ› uklidila, vÅ¡echno bych vyprala a nechala bych vymalovat stÄ›ny a úplnÄ› bych si tam uklidila. A zajímalo by mÄ›, jestli by mi potom nÄ›kdo cizí pomluvil mou domácnost, kdybych to mÄ›la profesionálnÄ› uklizené?