Category Archives: Domácnost

Jak zabezpečit domácnost před chemikáliemi II


Zdrojem formaldehydů v domácnosti je nejen nábytek, jsou to také nÄ›které podlahové krytiny, vÄetnÄ› koberců, a dokonce i tapety. Formaldehydy jsou i v Äisticích prostÅ™edcích, a tÅ™eba i v kosmetice, ale proti zmínÄ›nému vybavení jen v nepatrném množství.

O škodlivosti formaldehydů v nábytku, vyrobeném z dřevotřísky, jsme již psali. Proto je vhodnější se těmto produktům vyhnout. A tou nejlepší volbou při výběru nábytku je přírodní dřevo. Jestliže pořizujete svůj první nábytek, volte raději méně kusů, avšak v tom nejlepším materiálovém provedení.

Dřevěná podlaha

A jestli už doma dÅ™evotřískový nábytek, plný moÄovino-formaldehydové pryskyÅ™ice máte, bylo by vhodné se ho zbavit a nahradit nábytkem ze dÅ™eva. Bude to sice dražší záležitost, avÅ¡ak nápravu pÅ™ece nemusíte provádÄ›t najednou; můžete zaÄít obměňovat nábytek postupnÄ›, vždy s dobrým pocitem, že zmÄ›na bude ku prospÄ›chu celé rodiny. KromÄ› dÅ™eva je možné nÄ›které kusy nábytku vymÄ›nit za levnÄ›jší ratan nebo přírodní bambus.

Prvotní investice do kvalitního nábytku je sice vyšší, avšak v dobrém se vám vrátí: ochráníte si zdraví, a kromě toho dobře vyrobený nábytek z masivu má velice dlouhou životnost. A to na rozdíl od dřevotřísky, z níž se vám při první příležitosti vydrolí šrouby, vypadají panty, upadnou dvířka, atd. Navíc je z dřevotřískového nábytku cítit nakyslý zápach.

Podlahové krytiny

V Å™adÄ› podlahových krytin, a to vÄetnÄ› koberců, se formaldehydy rovněž používají. PÅ™i výbÄ›ru podlahoviny je tedy zapotÅ™ebí zjistit, jaké složení krytina má a Å¡kodlivým chemikáliím se, pokud možno, vyhnout. Je jistÄ› Å™ada možností, jak si pořídit kvalitní a bezpeÄnou podlahu – když vaÅ¡e úspory nestaÄí, zkuste nákup na splátky.

AvÅ¡ak formaldehydy nejsou jediné Å¡kodliviny, které si do interiéru pÅ™inášíte. Máte-li jeÅ¡tÄ› nÄ›kde v bytÄ› původní PVC, tak s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností dýcháte ftaláty, které se pÅ™i výrobÄ› této podlahové krytiny používají jako zmÄ›kÄovaÄe, jež se taktéž postupnÄ› uvolňují do prostoru. PÅ™i dlouhodobém působení mohou mít karcinogenní úÄinky a dokáží poÅ¡kodit játra a ledviny.

Interiérová velkoformátová dlažba

Místo PVC volte radÄ›ji marmoleum, což je přírodní linoleum; do kuchynÄ›, koupelny a pÅ™edsínÄ› vyberte keramickou dlažbu; u ostatních místností radÄ›ji neÅ¡etÅ™ete (zejména tam, kde se spí) a poÅ™iÄte si dÅ™evÄ›né podlahy – cena bude sice vyšší, ale za zlepÅ¡ení zdraví a životního prostÅ™edí to jistÄ› stojí.

Pokud nábytek a podlahové krytiny s obsahem formaldehydů a ftalátů vlastníte, a nemáte možnost je vymÄ›nit za zařízení zdravotnÄ› nezávadné, uÄiňte alespoň nÄ›které kroky k nápravÄ›: Äasto celou domácnost intenzivnÄ› vÄ›trejte, dopÅ™ejte si dostatek pohybu v přírodÄ›, provádÄ›jte detoxikaci organismu pomocí bylin, dovolenou zkuste trávit u moÅ™e nebo na horách.

Čistá domácnost


Domácnost je takové místo, kde by se mÄ›l opravdu každý ÄlovÄ›k cítit co nejlépe. MÄ›l by si tam ÄlovÄ›k cítit dobÅ™e a také vesele a hlavnÄ› s láskou tam žít. MÄ›l by tam být ÄlovÄ›k s láskou a také by mÄ›l svou domácnost udržovat opravdu v co nejlepší kondici. Myslím si, že kdyby lidé se také snažili a udržovali svou domácnost v pohodÄ› a v pořádku, tak by to samozÅ™ejmÄ› bylo jenom pro jejich dobro. Já jsem si Å™ekla, že když budu mít domácnost, ve které se nebudu cítit vůbec dobÅ™e a bude mi tam smutno, že já bych rozhodnÄ› takhle žít nechtÄ›la, že bych tohle jednoznaÄnÄ› musela zmÄ›nit.

Mám ráda Äistou domácnost.

Patřím totiž k tÄ›m lidem, kteří chtÄ›jí mít domácnost, kde je láska Å¡tÄ›stí a také hlavnÄ› pohoda a hlavnÄ› Äistota. Kolikrát se tÅ™eba dívám v televizi na VýmÄ›nu manželek a Å™eknu vám, že nÄ›kdy je to opravdu tak hrozné, že jsem si Å™ekla, že bych se ani do této soutěže nikdy nepÅ™ihlásila, ale Å™eknu vám, že mÄ› zase láká ta finanÄní odmÄ›na. JeÅ¡tÄ› splácím menší úvÄ›r, takže kdybych se pÅ™ihlásila do VýmÄ›ny manželek a klidnÄ› bych si vymÄ›nila domácnosti, tak bych umÅ™ela celý úvÄ›r.

Čistota je půl zdraví.

A jeÅ¡tÄ› by mÄ› tak půlka penÄ›z zbyla. Myslím si, že ale asi polovina lidí tam chodí kvůli penÄ›zům. Zbytek tam chodí takhle pro zábavu. Je logické, že když si vymÄ›níte domácnost, že vám urÄitÄ› nikdo nebude chválit vÅ¡echno na sto procent. Že tam máte vÅ¡echno úplnÄ› dokonalé a že máte domácnost bez chybiÄky. Já také jsem si říkala, kdybych se tam pÅ™ihlásila kvůli financím, tak bych také poÄítala s tím, že by mi vymÄ›nÄ›ná manželka také pohanila mou domácnost a moje bydlení, i kdybych tam mÄ›la opravdu krásnÄ› uklizené. Řekla jsem si, že kdybych se tam pÅ™ihlásila, že bych si prvnÄ› objednala nÄ›jakou uklízecí firmu, aby mi to vÅ¡echno pořádnÄ› uklidila, vÅ¡echno bych vyprala a nechala bych vymalovat stÄ›ny a úplnÄ› bych si tam uklidila. A zajímalo by mÄ›, jestli by mi potom nÄ›kdo cizí pomluvil mou domácnost, kdybych to mÄ›la profesionálnÄ› uklizené?