Jak zabezpečit domácnost před chemikáliemi II


Zdrojem formaldehydů v domácnosti je nejen nábytek, jsou to také nÄ›které podlahové krytiny, vÄetnÄ› koberců, a dokonce i tapety. Formaldehydy jsou i v Äisticích prostÅ™edcích, a tÅ™eba i v kosmetice, ale proti zmínÄ›nému vybavení jen v nepatrném množství.

O škodlivosti formaldehydů v nábytku, vyrobeném z dřevotřísky, jsme již psali. Proto je vhodnější se těmto produktům vyhnout. A tou nejlepší volbou při výběru nábytku je přírodní dřevo. Jestliže pořizujete svůj první nábytek, volte raději méně kusů, avšak v tom nejlepším materiálovém provedení.

Dřevěná podlaha

A jestli už doma dÅ™evotřískový nábytek, plný moÄovino-formaldehydové pryskyÅ™ice máte, bylo by vhodné se ho zbavit a nahradit nábytkem ze dÅ™eva. Bude to sice dražší záležitost, avÅ¡ak nápravu pÅ™ece nemusíte provádÄ›t najednou; můžete zaÄít obměňovat nábytek postupnÄ›, vždy s dobrým pocitem, že zmÄ›na bude ku prospÄ›chu celé rodiny. KromÄ› dÅ™eva je možné nÄ›které kusy nábytku vymÄ›nit za levnÄ›jší ratan nebo přírodní bambus.

Prvotní investice do kvalitního nábytku je sice vyšší, avšak v dobrém se vám vrátí: ochráníte si zdraví, a kromě toho dobře vyrobený nábytek z masivu má velice dlouhou životnost. A to na rozdíl od dřevotřísky, z níž se vám při první příležitosti vydrolí šrouby, vypadají panty, upadnou dvířka, atd. Navíc je z dřevotřískového nábytku cítit nakyslý zápach.

Podlahové krytiny

V Å™adÄ› podlahových krytin, a to vÄetnÄ› koberců, se formaldehydy rovněž používají. PÅ™i výbÄ›ru podlahoviny je tedy zapotÅ™ebí zjistit, jaké složení krytina má a Å¡kodlivým chemikáliím se, pokud možno, vyhnout. Je jistÄ› Å™ada možností, jak si pořídit kvalitní a bezpeÄnou podlahu – když vaÅ¡e úspory nestaÄí, zkuste nákup na splátky.

AvÅ¡ak formaldehydy nejsou jediné Å¡kodliviny, které si do interiéru pÅ™inášíte. Máte-li jeÅ¡tÄ› nÄ›kde v bytÄ› původní PVC, tak s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností dýcháte ftaláty, které se pÅ™i výrobÄ› této podlahové krytiny používají jako zmÄ›kÄovaÄe, jež se taktéž postupnÄ› uvolňují do prostoru. PÅ™i dlouhodobém působení mohou mít karcinogenní úÄinky a dokáží poÅ¡kodit játra a ledviny.

Interiérová velkoformátová dlažba

Místo PVC volte radÄ›ji marmoleum, což je přírodní linoleum; do kuchynÄ›, koupelny a pÅ™edsínÄ› vyberte keramickou dlažbu; u ostatních místností radÄ›ji neÅ¡etÅ™ete (zejména tam, kde se spí) a poÅ™iÄte si dÅ™evÄ›né podlahy – cena bude sice vyšší, ale za zlepÅ¡ení zdraví a životního prostÅ™edí to jistÄ› stojí.

Pokud nábytek a podlahové krytiny s obsahem formaldehydů a ftalátů vlastníte, a nemáte možnost je vymÄ›nit za zařízení zdravotnÄ› nezávadné, uÄiňte alespoň nÄ›které kroky k nápravÄ›: Äasto celou domácnost intenzivnÄ› vÄ›trejte, dopÅ™ejte si dostatek pohybu v přírodÄ›, provádÄ›jte detoxikaci organismu pomocí bylin, dovolenou zkuste trávit u moÅ™e nebo na horách.