Doba volna


Takže se lidé zaÄínají pomaliÄku pÅ™ipravovat, chystají se kufry, nebo batohy a prozkoumává se Å¡atník. NÄ›kdo potÅ™ebuje tÄ›ch kufrů deset, jiný jen batoh a základní vÄ›ci. S Äím se lépe cestuje je snad jasné.  

Pokud se ÄlovÄ›k jede toulat po horách, nepotÅ™ebuje patery boty, ani drahé Å¡aty na veÄerní plesy, protože takový tulák jaksi nepÅ™edpokládá, že by podobné vÄ›ci na svých toulkách vyhledával. Ne, že by to neÅ¡lo. Ale když nachodí spoustu kilometrů, tak je rád, že sebou veÄer sekne nÄ›kde, kde má nebe nad hlavou a je rád že leží. JeÅ¡tÄ› se zamotá do celty nebo do spacáku a kouká na hvÄ›zdy.  

To vÅ¡ak Äasem pÅ™ejde, protože léta pÅ™icházejí, a tak bude Äas k pÅ™ezkumu svého zdraví. Ono se ostatnÄ› bude ze zemÄ› stejnÄ› Å¡patnÄ› vstávat, páteÅ™ už nebude v pořádku a asi pÅ™ijdou i další choroby, takže ÄlovÄ›k bude vyhledávat lepší nocleh. Asi jen kempy, ale i hotely a tak podobnÄ›.  

dívka u moře

V dobÄ› dovolených to bude mít trochu složitÄ›jší, protože asi bude vÅ¡ude plno, ale to se nedá nic dÄ›lat. A po sezonÄ› se kempy uzavÅ™ou, takže pÅ™ece jen zbydou ty hotely a penziony. Polehávání u mÅ™e má také nÄ›co do sebe. ÄŒlovÄ›k má Äas na pÅ™emýšlení. Může být v naprostém klidu, bez starostí s vaÅ™ením, úklidem a dalším tím životním shonem.

západ slunce

Takové ty běžné nerváky nemusí Å™eÅ¡it, a tak se rozhodování omezuje pouze na to, co si dá k jídlu, nebo kam vyrazí jeÅ¡tÄ› veÄer za zábavou, pokud vůbec nÄ›kam půjde.  

Oba druhy dovolené jsou prima a urÄitÄ› si každý svým způsobem odpoÄine. Každý nÄ›kde jinde a v naprosto jiných podmínkách, ale on je spokojený, protože to byla jeho volba a on by nemÄ›nil. Pokud se takový ÄlovíÄek vrátí domu fyzicky i duÅ¡evnÄ› odpoÄatý, tak je vidÄ›t, že volby dovolené byla plnÄ› v pořádku. K tomu úÄelu to celé také slouží. PořádnÄ› zregenerovat celé tÄ›lo vÄetnÄ› stránky psychické. Pak je zase možno naplno zaÄít pracovat v zamÄ›stnání tak i doma.