Nejlepší kamarádka


Milí lidé, vážené dámy a pánové, chtÄ›la bych vám poradit, kdybyste tÅ™eba mÄ›li na výbÄ›r, jestli tÅ™eba se s nÄ›kým hádat, anebo udržovat dobré vztahy, tak vám samozÅ™ejmÄ› doporuÄuji tu druhou variantu. Protože pokud budete udržovat dobré vztahy, a to s kýmkoliv, tak samozÅ™ejmÄ›, že se vám to vyplatí. A myslím si, že také vaÅ¡e psychika a vaÅ¡e duÅ¡e vám za to podÄ›kuje, protože když se budete s nÄ›kým hádat, tak potom tohle může také vést ke stresu a dalším zdravotním a psychickým komplikacím.

Hlavně se musíte cítit v pohodě.

Také jsem dokonce slyÅ¡ela, že nÄ›kteří lidé se tÅ™eba spolu nÄ›kolik let nebaví a jsou potom z toho velice neÅ¡Å¥astní. Jsou neÅ¡Å¥astní z toho, že se tÅ™eba nebaví s nÄ›jakým Älenem rodiny. A Å™eknu vám, že já jsem se takhle pÅ™ed jedenácti lety pohádala s mou nejlepší kamarádkou. Nebylo to o chlapa, jak si mnoho lidí myslelo, ale bylo to pouze jenom osobní, takové holÄiÄí vÄ›ci. Bohužel ani po jedenácti letech se tohle vůbec nezlepÅ¡ilo a Å™eknu vám, že mi to opravdu hodnÄ› mrzí. Jsem z toho opravdu neÅ¡Å¥astná, že jsem ztratila takhle dobrou kamarádku, se kterou jsme byly nÄ›kolik let, poznaly jsme se vlastnÄ› už ve Å¡kolce, ale až tak na druhém stupni základní Å¡koly jsme se daly úplnÄ› dohromady a potom na vysoké Å¡kole jsme se takhle Å¡karedÄ› pohádaly.

Přátelství je důležité.

Musím říct, že mÄ› to opravdu hodnÄ› mrzelo a Å™ekla jsem si, že kdybychom se s kamarádkou daly opÄ›t dohromady, že už budu mezi námi udržovat jenom dobré vztahy a že dokonce také budu ve vÅ¡em ustupovat. Protože já jsem si vÄ›doma, že za to naÅ¡e rozhádání za ten náš kamarádský rozchod můžu bohužel já. Opravdu hodnÄ› si to vyÄítám a nedokáži pochopit, že se tohle vůbec stalo. Od té doby jsem nepoznala už žádnou kamarádku, která by byla jako ona, protože my s tou kamarádkou jsme znaly vÅ¡echna svá tajná přání a tajemství. A s novou kamarádkou už bych tohle asi sdílet nechtÄ›la.