Category Archives: Vztahy

Proč je těžké se omluvit


Každému se nÄ›kdy stane, že nÄ›koho Å¡patnÄ› pochopí. Stává se to, protože nÄ›kdy tomu druhému bÄ›hem sdÄ›lení nevÄ›nujeme příliÅ¡nou pozornost. Může se stát že jsme zrovna kvůli nÄ›Äemu nebo nÄ›komu naÅ¡tvaní a tak náš mozek nezpracovává sdÄ›lení jak by mÄ›l. Nebo prostÄ› nÄ›co pochopit a uvÄ›domit si zkrátka nechceme. Potom vzniká zbyteÄný konflikt, ze kterého je vÄ›tÅ¡inou jedna jediná cesta – pomocí omluvy. Jenže naÅ¡e ego si prostÄ› nechce pÅ™ipustit, že zrovna my jsme nÄ›co udÄ›lali Å¡patnÄ›.

pár hádka

Ego je nám prospěšné, ale dokáže nám pořádnÄ› zavaÅ™it. Jsou lidé, kteří si ani neuvÄ›domují, že by nÄ›co udÄ›lali Å¡patnÄ›. Je potÅ™eba si vždycky situaci zpÄ›tnÄ› analyzovat, a pokud nám druhá strana dokonce Å™ekne že je chyba u nás, mÄ›li bychom zvážit i tuto možnost. Pokud je výtka oprávnÄ›ní, mÄ›la by logicky následovat omluva, ale spousta lidí se omluvit prostÄ› neumí. Nejspíš k tomu nebyli vedeni svými rodiÄi, kteří by dÄ›tem mÄ›li vÅ¡tÄ›povat základy sluÅ¡nosti, a omluva do sluÅ¡ného chování rozhodnÄ› patří.

OdhoÄte výÄitky
UmÄ›t se omluvit je celkem umÄ›ní, protože ÄlovÄ›k který udÄ›lal chybu si ji pÅ™ipustit nechce. Mnozí lidé se chovají jako by byli zcela neomylní, jenže tak náš život nefunguje. Proto je potÅ™eba se umÄ›t omluvit. Pokud to dÄ›lá problém i vám, trénujte to tÅ™eba na cizích lidech. Je paradox, že problémy s omluvami máme pÅ™edevším u svých blízkých, tedy u lidí, u kterých by to pro nás mÄ›la být samozÅ™ejmost. Jestli se nedokážete omluvit ani v obchodÄ› když do nÄ›koho vrazíte, mÄ›li byste s tím zaÄít nÄ›co dÄ›lat. Uvidíte že Äím více to budete zkouÅ¡et, tím pro vás bude omluva snažší.

muž a žena

Pozor – nikdy byste se nemÄ›li omlouvat za nÄ›co, co jste nezpůsobili, jen proto, aby byl klid. Takové omluvy jsou manipulací ze strany toho, kdo po vás omluvu vyžaduje. A pamatujte že není potÅ™eba se omlouvat za každou hloupost. OvÅ¡em – co je a co není hloupost? To si musí poměřit každý sám.

Nejlepší kamarádka


Milí lidé, vážené dámy a pánové, chtÄ›la bych vám poradit, kdybyste tÅ™eba mÄ›li na výbÄ›r, jestli tÅ™eba se s nÄ›kým hádat, anebo udržovat dobré vztahy, tak vám samozÅ™ejmÄ› doporuÄuji tu druhou variantu. Protože pokud budete udržovat dobré vztahy, a to s kýmkoliv, tak samozÅ™ejmÄ›, že se vám to vyplatí. A myslím si, že také vaÅ¡e psychika a vaÅ¡e duÅ¡e vám za to podÄ›kuje, protože když se budete s nÄ›kým hádat, tak potom tohle může také vést ke stresu a dalším zdravotním a psychickým komplikacím.

Hlavně se musíte cítit v pohodě.

Také jsem dokonce slyÅ¡ela, že nÄ›kteří lidé se tÅ™eba spolu nÄ›kolik let nebaví a jsou potom z toho velice neÅ¡Å¥astní. Jsou neÅ¡Å¥astní z toho, že se tÅ™eba nebaví s nÄ›jakým Älenem rodiny. A Å™eknu vám, že já jsem se takhle pÅ™ed jedenácti lety pohádala s mou nejlepší kamarádkou. Nebylo to o chlapa, jak si mnoho lidí myslelo, ale bylo to pouze jenom osobní, takové holÄiÄí vÄ›ci. Bohužel ani po jedenácti letech se tohle vůbec nezlepÅ¡ilo a Å™eknu vám, že mi to opravdu hodnÄ› mrzí. Jsem z toho opravdu neÅ¡Å¥astná, že jsem ztratila takhle dobrou kamarádku, se kterou jsme byly nÄ›kolik let, poznaly jsme se vlastnÄ› už ve Å¡kolce, ale až tak na druhém stupni základní Å¡koly jsme se daly úplnÄ› dohromady a potom na vysoké Å¡kole jsme se takhle Å¡karedÄ› pohádaly.

Přátelství je důležité.

Musím říct, že mÄ› to opravdu hodnÄ› mrzelo a Å™ekla jsem si, že kdybychom se s kamarádkou daly opÄ›t dohromady, že už budu mezi námi udržovat jenom dobré vztahy a že dokonce také budu ve vÅ¡em ustupovat. Protože já jsem si vÄ›doma, že za to naÅ¡e rozhádání za ten náš kamarádský rozchod můžu bohužel já. Opravdu hodnÄ› si to vyÄítám a nedokáži pochopit, že se tohle vůbec stalo. Od té doby jsem nepoznala už žádnou kamarádku, která by byla jako ona, protože my s tou kamarádkou jsme znaly vÅ¡echna svá tajná přání a tajemství. A s novou kamarádkou už bych tohle asi sdílet nechtÄ›la. 

Jak na lepší vztah mezi všemi

V dnešní době jsou vztahy velmi špatné. Ptáte se proč? Každý člověk si jde po svém a nikoho nic nezajímá. To je to nejhorší, co se ve vztahu může stát. Proto bychom se měly zamyslet nad tím, jak si vztah s partnerem anebo s rodinou více zpříjemnit. Měly bychom se snažit více pomáhat jeden druhému a snažit se více chápat některé věci, které jsou pro nás důležité. Občas by bylo dobré i někam vyrazit, ať už se jedná o restauraci nebo jet někam na výlet, protože když budeme pořád doma a jen si nadávat, tak to si vztahy nevylepšíme. Takže takový výlet nás rozhodně navnadí lepší atmosférou.

Žena

Buďme k sobě i více upřímní, protože i to je pro budování vztahu rozhodně příjemnější, než jen když budeme pořád něco svému partnerovi, partnerce, rodině, přátelům nalhávat. Takže upřímnost a důvěra je vždy na prvním místě, když si chceme vybudovat lepší vztah. Když tohle dělat nebudeme, tak vždy budeme stát na mrtvém bodě a nikdy nám žádný vztah fungovat nebude. Dnešní doba je skutečně taková, že nikdo nechce nic od nikoho poslouchat a každý si jde po svým, ale nemělo by to tak být, protože je to velká škoda. Zkusme se více i nad sebou zamyslet a najít řešení, která by nám mohla pomoci pro lepší vztah. Každý člověk žije jinak, a každý z nás má jiné priority v životě, každý má jiné cíle, jiné myšlení, plány. Ale i tak bychom se všichni k sobě měly chovat vždy hezky a naslouchat tomu druhému, protože nic tím nepokazíme v životě.

Výlet

Není to jednoduché, ale když se chce, tak je možné všechno. Zkusme třeba i koupit někomu blízkému dárek, který by ho mohl potěšit, jen tak pro radost, protože i tohle je pro zlepšení vztahu. Radost je také důležitá, když ji někomu druhému uděláme, proto se snažme zamyslet nad tím co má náš blízký rád, pak už jen zbývá to takhle přesně učinit. Nic neoddalujme a snažme se vše napravovat a naslouchat druhému. Mít blízké přátelé s dobrým vztahem je pro nás to nejlepší co nás v životě mohlo potkat. Míň se hádejme, a dělejme si mnohem víc radostí, protože toho nebudeme nikdy litovat.