Proč je těžké se omluvit


Každému se nÄ›kdy stane, že nÄ›koho Å¡patnÄ› pochopí. Stává se to, protože nÄ›kdy tomu druhému bÄ›hem sdÄ›lení nevÄ›nujeme příliÅ¡nou pozornost. Může se stát že jsme zrovna kvůli nÄ›Äemu nebo nÄ›komu naÅ¡tvaní a tak náš mozek nezpracovává sdÄ›lení jak by mÄ›l. Nebo prostÄ› nÄ›co pochopit a uvÄ›domit si zkrátka nechceme. Potom vzniká zbyteÄný konflikt, ze kterého je vÄ›tÅ¡inou jedna jediná cesta – pomocí omluvy. Jenže naÅ¡e ego si prostÄ› nechce pÅ™ipustit, že zrovna my jsme nÄ›co udÄ›lali Å¡patnÄ›.

pár hádka

Ego je nám prospěšné, ale dokáže nám pořádnÄ› zavaÅ™it. Jsou lidé, kteří si ani neuvÄ›domují, že by nÄ›co udÄ›lali Å¡patnÄ›. Je potÅ™eba si vždycky situaci zpÄ›tnÄ› analyzovat, a pokud nám druhá strana dokonce Å™ekne že je chyba u nás, mÄ›li bychom zvážit i tuto možnost. Pokud je výtka oprávnÄ›ní, mÄ›la by logicky následovat omluva, ale spousta lidí se omluvit prostÄ› neumí. Nejspíš k tomu nebyli vedeni svými rodiÄi, kteří by dÄ›tem mÄ›li vÅ¡tÄ›povat základy sluÅ¡nosti, a omluva do sluÅ¡ného chování rozhodnÄ› patří.

OdhoÄte výÄitky
UmÄ›t se omluvit je celkem umÄ›ní, protože ÄlovÄ›k který udÄ›lal chybu si ji pÅ™ipustit nechce. Mnozí lidé se chovají jako by byli zcela neomylní, jenže tak náš život nefunguje. Proto je potÅ™eba se umÄ›t omluvit. Pokud to dÄ›lá problém i vám, trénujte to tÅ™eba na cizích lidech. Je paradox, že problémy s omluvami máme pÅ™edevším u svých blízkých, tedy u lidí, u kterých by to pro nás mÄ›la být samozÅ™ejmost. Jestli se nedokážete omluvit ani v obchodÄ› když do nÄ›koho vrazíte, mÄ›li byste s tím zaÄít nÄ›co dÄ›lat. Uvidíte že Äím více to budete zkouÅ¡et, tím pro vás bude omluva snažší.

muž a žena

Pozor – nikdy byste se nemÄ›li omlouvat za nÄ›co, co jste nezpůsobili, jen proto, aby byl klid. Takové omluvy jsou manipulací ze strany toho, kdo po vás omluvu vyžaduje. A pamatujte že není potÅ™eba se omlouvat za každou hloupost. OvÅ¡em – co je a co není hloupost? To si musí poměřit každý sám.