Cena auta


Když se dnes zeptáte mladého muže na jeho tÅ™i životní přání, vÄ›tÅ¡inou je tam vždycky touha po drahém automobilu. Nevím proÄ, ale chápu to. Když totiž máte jen nÄ›jakého dÄ›deÄka z dÄ›dictví. Mezi souÄasnými mladými muži prostÄ› nevyniknete. Proto si mladí mužové berou vÅ¡elijaké půjÄky, aby si mohli koupit auto, a právÄ› jeho prostÅ™ednictvím působit tÅ™eba na sleÄny. A ty se opravdu chytají právÄ› na tyto mládence. PÅ™ece se nebudou zahazovat s nÄ›kým, kdo má nÄ›co obyÄejného. Čím dražší vůz, tím vÄ›tší úspÄ›ch, hlásá dneÅ¡ní krédo. Proti tomu se toho moc dÄ›lat nedá. DneÅ¡ní hodnoty jsou o hodnÄ› jiné, než byly kdysi. Ale kdysi zase nebyla ta auta, že ano. Tehdy se teprve zaÄal průmysl v tomto oboru rozjíždÄ›t.  

parkoviště

Každý, kdo nÄ›jaké to auto má ví, že to není jen radost, ale také starost. Nejen v péÄi o vůz, ale tÅ™eba také kam zaparkovat. V dneÅ¡ní dobÄ› je to nÄ›kdy skuteÄnÄ› umÄ›ní. Tam kde je volné místo je vÄ›tÅ¡inou zákaz parkování. Takže se zajede nÄ›kam na trávník a je to. Máme vystaráno, tÅ™eba se tu strážník neobjeví a když ano, tak mu tu stovku nebo pÄ›t dáme.

automobil

To je názor vÄ›tÅ¡iny lidí a nelze napsat že pouze mužů. Ony totiž i ženy usedají za volant. Tato katastrofa byla pÅ™ivolána tím, že je prý rovnoprávnost. A tak i ženy klejí a nadávají na muže za volantem. AÄkoli, vÄ›tÅ¡inou zaviní nehodu ony. Ale to by nemÄ›lo vadit. Dneska dají Å™idiÄský průkaz i orangutanovi, jak se říká a podle toho to také vypadá. Mladí dÄ›lají machry pÅ™ed kamarády a zvláštÄ›, pokud je pozvou na projížÄku. To pak zhusta konÄí nárazem do nÄ›Äeho a pokud jsou vÅ¡ichni jen pochroumáni, může se mluvit o velikém Å¡tÄ›stí. Jenže ono to vždycky nekonÄí tímto podivným happy endem, ale bohužel mnohem tragiÄtÄ›ji. Mladí lidé tak pÅ™icházejí o život. A když k tomu obÄas pÅ™ipletou alkohol, je neÅ¡tÄ›stí hotovo. Dávejte si veliký pozor pÅ™i každé jízdÄ›, abyste také nÄ›kdy nevymetli příkopu.