Category Archives: Moto

Cena auta


Když se dnes zeptáte mladého muže na jeho tÅ™i životní přání, vÄ›tÅ¡inou je tam vždycky touha po drahém automobilu. Nevím proÄ, ale chápu to. Když totiž máte jen nÄ›jakého dÄ›deÄka z dÄ›dictví. Mezi souÄasnými mladými muži prostÄ› nevyniknete. Proto si mladí mužové berou vÅ¡elijaké půjÄky, aby si mohli koupit auto, a právÄ› jeho prostÅ™ednictvím působit tÅ™eba na sleÄny. A ty se opravdu chytají právÄ› na tyto mládence. PÅ™ece se nebudou zahazovat s nÄ›kým, kdo má nÄ›co obyÄejného. Čím dražší vůz, tím vÄ›tší úspÄ›ch, hlásá dneÅ¡ní krédo. Proti tomu se toho moc dÄ›lat nedá. DneÅ¡ní hodnoty jsou o hodnÄ› jiné, než byly kdysi. Ale kdysi zase nebyla ta auta, že ano. Tehdy se teprve zaÄal průmysl v tomto oboru rozjíždÄ›t.  

parkoviště

Každý, kdo nÄ›jaké to auto má ví, že to není jen radost, ale také starost. Nejen v péÄi o vůz, ale tÅ™eba také kam zaparkovat. V dneÅ¡ní dobÄ› je to nÄ›kdy skuteÄnÄ› umÄ›ní. Tam kde je volné místo je vÄ›tÅ¡inou zákaz parkování. Takže se zajede nÄ›kam na trávník a je to. Máme vystaráno, tÅ™eba se tu strážník neobjeví a když ano, tak mu tu stovku nebo pÄ›t dáme.

automobil

To je názor vÄ›tÅ¡iny lidí a nelze napsat že pouze mužů. Ony totiž i ženy usedají za volant. Tato katastrofa byla pÅ™ivolána tím, že je prý rovnoprávnost. A tak i ženy klejí a nadávají na muže za volantem. AÄkoli, vÄ›tÅ¡inou zaviní nehodu ony. Ale to by nemÄ›lo vadit. Dneska dají Å™idiÄský průkaz i orangutanovi, jak se říká a podle toho to také vypadá. Mladí dÄ›lají machry pÅ™ed kamarády a zvláštÄ›, pokud je pozvou na projížÄku. To pak zhusta konÄí nárazem do nÄ›Äeho a pokud jsou vÅ¡ichni jen pochroumáni, může se mluvit o velikém Å¡tÄ›stí. Jenže ono to vždycky nekonÄí tímto podivným happy endem, ale bohužel mnohem tragiÄtÄ›ji. Mladí lidé tak pÅ™icházejí o život. A když k tomu obÄas pÅ™ipletou alkohol, je neÅ¡tÄ›stí hotovo. Dávejte si veliký pozor pÅ™i každé jízdÄ›, abyste také nÄ›kdy nevymetli příkopu. 

Přítel chce motorku

Vzpomínám si, když můj přítel stále mluvil o tom, že by si přál motorku. Když jsem tohle slyšela poprvé, tak já osobně jsem měla veliký strach. Nevím proč, ale mě řidiči na motorkách vždycky přijdou velice nebezpeční. Vždyť vůbec nejsou nikde z žádné strany chránění. To třeba u automobilu je člověk chráněný tak, že sedí vlastně v uzavřeném prostoru, ale co motorkář? Řekla jsem si, že tohle budu muset svému příteli nějak rozmluvit, protože žádné motorky bych vůbec doma nechtěla. Jenomže když jsem se o tom bavila s přítelem, že se motorky bojím a že by bylo opravdu smutné, kdyby se třeba někde vyboural, tak on mi řekl, že se vůbec nemám bát a starat se o tohle.

Motorek se bojím.

Prý já sama jsem si pořídila elektrokolo, takže on bych chtěla nějakou motorku. Já chápu, že je to jeho záliba a že bych mu to neměla vůbec nic zakazovat, když to někoho baví. Jenomže vezměte v potaz, že elektrokolo je úplně něco jiného než motorka. Elektro kolo jede rychlostí maximálně dvacet pět kilometrů v hodině, kdežto třeba nějaká motorka dá i dvě stě kilometrů v hodině. Myslím si, že to velice nebezpečné, tak proč si to přítel přeje? Jak ho to napadlo? Nikdy předtím žádnou motorku nechtěl, vždy měl rád jen auta, tak co se stalo, že nyní chce motorku? No, třeba má krizi středního věku, na to věk by už měl.

Přítel miluje motorky.

A to se ještě přítel těšil, že s ním budu jezdit já na motorce jako spolujezdec. Ani omylem. Řeknu vám, že já osobně na to vůbec nesednu, protože se motorek bojím a mám z nich respekt. I kdybych měla na sobě tři helmy a čtyři nějaké kožené kombinézy, tak bych vůbec na motorku nesedla, protože z nich mám respekt a bojím se. A je mi jasné, že kdybych na to sedla já, tak zákon schválnosti by udělal to, že bychom se zrovna vybourali. A to vážně nechci. Já osobně nebudu nikdy pokoušet své štěstí, takže u mě nepřipadá v úvahu, že bych někdy sedla na velkou a nebezpečnou motorku. 

Proč jsou auta bezpečnější než motorky


Dopravní nehody bohužel nejsou na naÅ¡ich silnicích niÄím příliÅ¡ výjimeÄným. Zajímavý vÅ¡ak je podíl dopravních prostÅ™edků. Zjistíme totiž, že v pÅ™epoÄtu je mnohem pravdÄ›podobnÄ›jší nehoda na motocyklu, než v osobním automobilu. Navíc i následky zde Äasto bývají mnohem vážnÄ›jší.

 

To má hned nÄ›kolik důvodů. Tím prvním je nepozornost a příliÅ¡né sebevÄ›domí Å™idiÄů. Ti si totiž Äasto věří, že se s menší motorkou protáhnou i menšími mezerami. Bohužel na to Äasto doplatí. Pamatujme, že i pro motorkáře platí dopravní pÅ™edpisy, vÄetnÄ› tÄ›ch o pÅ™edjíždÄ›ní.

 

nehoda motorky a osobního automobilu

 

Dále je to nedodržování maximální povolené rychlosti. PrávÄ› lidé na motorkách je mnohem ÄastÄ›ji pÅ™ekraÄují, a to i na nepÅ™ehledných úsecích. ÄŒasto se pak stane, že nestihnou dostateÄnÄ› rychle zareagovat na neÄekanou situaci, například když se v zatáÄce objeví automobil. Následky pak na sebe nenechají dlouho Äekat.

 

V neposlední Å™adÄ› je zde fakt, že motorka je, coby dvoukolové vozidlo, již ze své podstaty mnohem ménÄ› stabilní než auto. Pokud ji Å™idiÄ pÅ™estane vyvažovat, snadno dojde k pádu. A právÄ› zde mnoho pÅ™edevším zaÄáteÄníků své schopnosti pÅ™eceňuje. Pokud se pak spojí vÅ¡echny tÅ™i výše uvedené vÄ›ci, není divu, že motorkáři bourají tak Äasto.

 

klasická motorka

 

Také je nutné si uvÄ›domit, že zatímco auto nabízí v případÄ› nárazu alespoň nÄ›jakou ochranu, zvláštÄ› když zapoÄítáme bezpeÄnostní prvky jako pás Äi airbagy, které v případÄ› nehody mohou následky znaÄnÄ› zmírnit, u motorky nic takového neexistuje, ba naopak. JistÄ›, je povinnost nosit helmu, avÅ¡ak ani ta nás tak dobÅ™e neochrání.

 

PrávÄ› z tÄ›chto důvodů by motorkáři mÄ›li být na silnici mnohem opatrnÄ›jší, než ti, kteří řídí osobní automobil. Bohužel, v souÄasnosti je tomu pÅ™esnÄ› naopak, se vÅ¡emi negativními důsledky, které to pÅ™ináší. Kvůli tomu tak Äasto zbyteÄnÄ› vyhasnou mladé životy.

 

RozhodnÄ› by tedy neuÅ¡kodilo, aby se rozšířilo povÄ›domí o tomto problému a zaÄala se v tomto smÄ›ru dÄ›lat nÄ›jaká kampaň. JistÄ›, nepomohlo by to zcela, avÅ¡ak nÄ›jaké životy by to jistÄ› zachránilo.