Category Archives: Žena

Podporovat jedna druhou


BuÄ Å¾enou, která narovná druhé ženÄ› korunku, aniž by o tom komukoliv Å™ekla. Toto hezké poÅ™ekadlo je sice moderní, ale o to více pravdivÄ›jší. Z naší spoleÄnosti se jako by vytratila sluÅ¡nost, důstojnost, hezké slovo pro sebe hledáme velice dlouho, zatímco nadávky a urážky sypeme z rukávů velice rychle. V souÄasné dobÄ› jsme si zvykli se urážet téměř na potkání, ale hezké slovo dnes běžnÄ› neslyšíte.

Jak jsme se vyvinuli?
Dříve bylo běžné, že si lidé pomáhali malými dranostmi. Podržet dveře, pomoct vytáhnout tašku do vlaku, podat něco na co někdo nedosáhne, to všechno byly samozřejmostí, které se dnes vytrácí. Mladé generace vychováváme my, a právě ony jsou naším odrazem. Pokud vychováváme svoje potomky tak že jakýkoliv projev laskavosti je slabost, je s námi něco špatně, a nemůžeme se divit, že se nám to vrací.

hádka ženy

HlavnÄ› ženy se k sobÄ› chovají tak, že leckdy zůstává rozum stát. Ženy dokážou být agresivnÄ›jší a zákeÅ™nÄ›jší než muži. Ti si vÄ›tÅ¡inou jdou vÅ¡echno vyříkat přímo, ale ženy si libují v pomluvách a intrikách. Je jasné že každý si nesedne a jsou lidé co si nebudou rozumÄ›t ani kdyby byli poslední na svÄ›tÄ›, ale jde o to se vzájemnÄ› tolerovat a respektovat, i když se zrovna dvakrát nemusíme. Tolerance a respekt by mÄ›l být automatický, a mÄ›l by být souÄástí naÅ¡ich životů i dnes.

hádka po telefonu

Je hezké žít ve svÄ›tÄ› kde nejsou zbyteÄné konflikty a urážky, ale to je nejspíš utopie. Proto je dobré se k sobÄ› chovat alespoň tak, abychom tolerovali, že ten druhý prostÄ› existuje. Nejen ženy by mÄ›ly držet pÅ™i sobÄ›, protože obstát v dneÅ¡ním svÄ›tÄ› není jednoduché. Na ženy jsou dnes ladÄ›ní velice vysoké nároky, a místo urážek by bylo vhodné zaÄít opÄ›t dÄ›lat pro druhé malé vÄ›ci – zaÄnÄ›me zase podržením dveří, místo pomluv si promluvme, a možná tak nebudeme muset snášet nastavené zrcadlo v podobÄ› nevychovaných dÄ›tí.

Jak si nedělat život těžší?


Sama sobě nepřítelem

NÄ›kdy se může lehce stát, že ten nejvÄ›tší nepřítel není náš zamraÄený šéf nebo závistivý ex-přítel, ale my samy. Na naÅ¡i obranu, život si obÄas stěžujeme, ovÅ¡em neúmyslnÄ›. Proto je dobré si neustále pÅ™ipomínat body, které nám Å¡kodí.

1) berete si vše až příliš osobně a vymýšlíte nereálné příběhy

Jakýkoliv komentář, Äinnost nebo přísný pohled si ihned vezmete osobnÄ›. Chichotající skupinka kolegyň vás urÄitÄ› za zády pomlouvá, protože se vám moc nepovedla ta odpolední prezentace. Sousedka v projíždÄ›jícím autÄ› si vás prohlíží. No jistÄ›, protože máte příšerné vlasy a ta suknÄ› vám vlastnÄ› moc nesedí. Máte v ní tlustá lýtka. A šéf vás poslal domů, odpoÄinout si. ZÅ™ejmÄ› vás chce vyhodit.

žena

2) snažíte se změnit lidi k obrazu svému

Kéž by tak dospÄ›lá dcera nebyla tak líná. Mohla by tÅ™eba uklidit a prostřít stůl, než k ní pÅ™ijdete na kávu a bábovku. A partner, to je Å¡koda mluvit, vÄ›ÄnÄ› pÅ™ed televizí. Musíte ho vytáhnout na nÄ›jaký sport. A vnuÄka tak stydlivá, mÄ›la by se otrkat. Tak stop! ŘeÅ¡te jen sama sebe a nechte ostatní aÅ¥ si žijí svůj život se svojí povahou. Každý jsme jiný.

žena

3) chtěla byste změnit minulost

Spousta vÄ›cí se v minulosti nepovedla s dnes už s jistotou víte, jak byste je udÄ›lala jinak. Jenže: minulost nezmÄ›ní nic a nikdo. ZbyteÄným pÅ™emítáním se vyÄerpáváte a energii, kterou byste mohla vÄ›novat jinde vám pak chybí. Berte to tak, že chybami se ÄlovÄ›k uÄí a díky nim jste nyní silnÄ›jší, zkuÅ¡enÄ›jší a sebevÄ›domÄ›jší. 

4) záleží vám na názoru druhých

Není nic Å¡patného na tom, zeptat se rodiny Äi známých na názor. Ale důležité potom je rozhodnout se podle sebe. Když vám nejlepší kamarádka Å™ekne, že by se po mateÅ™ské dovolené už nevracela do zamÄ›stnání, ale zaÄala podnikat jako svatební agentka, skuteÄnÄ› to nemusí být nic pro vás. Nežijte život podle toho, co si myslí ostatní. Uleví se vám.