Jak si nedělat život těžší?


Sama sobě nepřítelem

NÄ›kdy se může lehce stát, že ten nejvÄ›tší nepřítel není náš zamraÄený šéf nebo závistivý ex-přítel, ale my samy. Na naÅ¡i obranu, život si obÄas stěžujeme, ovÅ¡em neúmyslnÄ›. Proto je dobré si neustále pÅ™ipomínat body, které nám Å¡kodí.

1) berete si vše až příliš osobně a vymýšlíte nereálné příběhy

Jakýkoliv komentář, Äinnost nebo přísný pohled si ihned vezmete osobnÄ›. Chichotající skupinka kolegyň vás urÄitÄ› za zády pomlouvá, protože se vám moc nepovedla ta odpolední prezentace. Sousedka v projíždÄ›jícím autÄ› si vás prohlíží. No jistÄ›, protože máte příšerné vlasy a ta suknÄ› vám vlastnÄ› moc nesedí. Máte v ní tlustá lýtka. A šéf vás poslal domů, odpoÄinout si. ZÅ™ejmÄ› vás chce vyhodit.

žena

2) snažíte se změnit lidi k obrazu svému

Kéž by tak dospÄ›lá dcera nebyla tak líná. Mohla by tÅ™eba uklidit a prostřít stůl, než k ní pÅ™ijdete na kávu a bábovku. A partner, to je Å¡koda mluvit, vÄ›ÄnÄ› pÅ™ed televizí. Musíte ho vytáhnout na nÄ›jaký sport. A vnuÄka tak stydlivá, mÄ›la by se otrkat. Tak stop! ŘeÅ¡te jen sama sebe a nechte ostatní aÅ¥ si žijí svůj život se svojí povahou. Každý jsme jiný.

žena

3) chtěla byste změnit minulost

Spousta vÄ›cí se v minulosti nepovedla s dnes už s jistotou víte, jak byste je udÄ›lala jinak. Jenže: minulost nezmÄ›ní nic a nikdo. ZbyteÄným pÅ™emítáním se vyÄerpáváte a energii, kterou byste mohla vÄ›novat jinde vám pak chybí. Berte to tak, že chybami se ÄlovÄ›k uÄí a díky nim jste nyní silnÄ›jší, zkuÅ¡enÄ›jší a sebevÄ›domÄ›jší. 

4) záleží vám na názoru druhých

Není nic Å¡patného na tom, zeptat se rodiny Äi známých na názor. Ale důležité potom je rozhodnout se podle sebe. Když vám nejlepší kamarádka Å™ekne, že by se po mateÅ™ské dovolené už nevracela do zamÄ›stnání, ale zaÄala podnikat jako svatební agentka, skuteÄnÄ› to nemusí být nic pro vás. Nežijte život podle toho, co si myslí ostatní. Uleví se vám.