Zábava pro všechny


Když se Å™ekne zábava, tak co vy si pod tím pÅ™edstavíte? Mnoho lidí si prý pod tím pÅ™edstaví také různé poÄítaÄové hry anebo dokonce karty. Tohle mÄ› docela pÅ™ekvapilo, protože můj otec v hospodÄ› vždycky se svými kamarády hrál karty, a to hlavnÄ› kanastu a také poker. ObÄas také mariáš. Opravdu nechápu, co pánové na tomhle mají. Vzpomínám si, že moje maminka vždycky nadávala, když otec chodil domů opilý, vždycky páchl alkoholem a cigaretami a také se potom chlubil, že tam hráli karty a že vyhrál hodnÄ› penÄ›z. Nevím jak vy, ale mnÄ› by se tohle vůbec nelíbilo. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›která zábava být musí být. TÅ™eba například s kamarádkami chodíme na zábavy, takové zábavy, kde se tancuje a zpívá.

S kamarádkama se rády bavíme.

RozhodnÄ› nemáme zálibu v alkoholu. A také k naší zábavÄ› nepotÅ™ebujeme žádný alkohol, a to ani cigarety anebo nÄ›co horšího. My se jednoduÅ¡e dokážeme zabavit i bez alkoholu. Je logické, že ale nÄ›jaký nÄ›jací lidé dávají pÅ™ednost tomu, že chtÄ›jí mít úplnÄ› jinou zábavu. ChtÄ›jí nÄ›co jiného, jako například právÄ› zmínÄ›ný alkohol. A to znám nÄ›kolik lidí, kteří se tÅ™eba prý nedokáží vůbec bavit bez toho, aniž by tÅ™eba vypli Ätvrt litru vodky. Myslíte si, že tohle je normální? Za mÄ› rozhodnÄ› ne.

Děti potřebují zábavu.

AbsolutnÄ› nechápu, že se nÄ›kdo nedokáže bavit normálnÄ›. Když takhle budete pÅ™emýšlet, tak vlastnÄ› malé dÄ›ti se také dokáží bavit. Tohle je naprosto zase logické, že malé dÄ›ti nebudou pít alkohol. Tohle se rozhodnÄ› nikdo nedoporuÄuje a bylo by to opravdu hnusné a mÄ› by se tohle nelíbilo a bylo by to jednoznaÄnÄ› nesympatické. Malé dÄ›ti si hrají a zabaví se tím, co je vlastnÄ› zajímá. Chápu, že v dneÅ¡ní dobÄ› je to vÄ›tÅ¡inou mobilní telefon a tak podobnÄ›, ale v neposlední Å™adÄ› jsou to hlavnÄ› takové hry a taková zábava, která je opravdu nevinná. Jako tÅ™eba hraní fotbalu. A co například dÄ›láte vy nejradÄ›ji ve svém volném Äase?