Category Archives: Zábava

Zábava pro všechny


Když se Å™ekne zábava, tak co vy si pod tím pÅ™edstavíte? Mnoho lidí si prý pod tím pÅ™edstaví také různé poÄítaÄové hry anebo dokonce karty. Tohle mÄ› docela pÅ™ekvapilo, protože můj otec v hospodÄ› vždycky se svými kamarády hrál karty, a to hlavnÄ› kanastu a také poker. ObÄas také mariáš. Opravdu nechápu, co pánové na tomhle mají. Vzpomínám si, že moje maminka vždycky nadávala, když otec chodil domů opilý, vždycky páchl alkoholem a cigaretami a také se potom chlubil, že tam hráli karty a že vyhrál hodnÄ› penÄ›z. Nevím jak vy, ale mnÄ› by se tohle vůbec nelíbilo. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›která zábava být musí být. TÅ™eba například s kamarádkami chodíme na zábavy, takové zábavy, kde se tancuje a zpívá.

S kamarádkama se rády bavíme.

RozhodnÄ› nemáme zálibu v alkoholu. A také k naší zábavÄ› nepotÅ™ebujeme žádný alkohol, a to ani cigarety anebo nÄ›co horšího. My se jednoduÅ¡e dokážeme zabavit i bez alkoholu. Je logické, že ale nÄ›jaký nÄ›jací lidé dávají pÅ™ednost tomu, že chtÄ›jí mít úplnÄ› jinou zábavu. ChtÄ›jí nÄ›co jiného, jako například právÄ› zmínÄ›ný alkohol. A to znám nÄ›kolik lidí, kteří se tÅ™eba prý nedokáží vůbec bavit bez toho, aniž by tÅ™eba vypli Ätvrt litru vodky. Myslíte si, že tohle je normální? Za mÄ› rozhodnÄ› ne.

Děti potřebují zábavu.

AbsolutnÄ› nechápu, že se nÄ›kdo nedokáže bavit normálnÄ›. Když takhle budete pÅ™emýšlet, tak vlastnÄ› malé dÄ›ti se také dokáží bavit. Tohle je naprosto zase logické, že malé dÄ›ti nebudou pít alkohol. Tohle se rozhodnÄ› nikdo nedoporuÄuje a bylo by to opravdu hnusné a mÄ› by se tohle nelíbilo a bylo by to jednoznaÄnÄ› nesympatické. Malé dÄ›ti si hrají a zabaví se tím, co je vlastnÄ› zajímá. Chápu, že v dneÅ¡ní dobÄ› je to vÄ›tÅ¡inou mobilní telefon a tak podobnÄ›, ale v neposlední Å™adÄ› jsou to hlavnÄ› takové hry a taková zábava, která je opravdu nevinná. Jako tÅ™eba hraní fotbalu. A co například dÄ›láte vy nejradÄ›ji ve svém volném Äase? 

Zábava s dětmi o prázdninách

Kdy jindy, než o prázdninách, je možné vyrazit do Velkých Karlovic a užít si nejen nádhernou přírodu, ale i projít Kulíškovou naučnou stezkou. Která jak rodičům, tak dětem poskytne pravou letní zábavu. Na tří kilometrové trase, kterou zvládnou projít i menší děti, je připraveno množství překvapení i poučení zároveň. Na provázejících tabulích, doplněných množstvím zábavných prvků, jsou vyobrazeny zajímavosti o chráněných zvířatech, které v tomto regionu kdy žila. A především děti školou povinné tu najdou i mnohé informace, které se v učebnicích nalézt nedají. Stejně tak vítána je možnost krmení oveček, které se tu v ohradách od jara do podzimu pasou.

Na stezce

Hledat poklad cestou k rozhledně v Miloňové se rovněž může vydat celá rodina. A strávit tak zábavný den v Resortu Valachy. Ve kterém je na šesti kilometrové trase připravena dobrodružná cesta. Stačí si jenom na výchozím místě, v recepci hotelu Galík, vyzvednout tištěné instrukce. A vyrazit. Plněním úkolů, které jsou rozmístěny na deseti stanovištích a správnými odpověďmi  lze dosáhnout potřebného množství čísel a tím dosáhnout finálního kódu. Kterým si v cíli lze společně otevřít kýženou schránku s pokladem. Po návratu čeká výletníky v místní restauraci bohatá nabídka krajových specialit. Čímž lze prázdninový den příjemně zakončit ke spokojenosti všech rodinných příslušníků.

Zábava na hřišti

Pokud se během prázdnin chystáte s dětmi vyzkoušet něco nového, Golfové hřiště Horal bude to pravé místo k návštěvě. Letní program Golf pro každého už ve svém názvu dává na vědomí, že zahrát si  mohou všichni. Hned při úvodní procházce po golfovém hřišti si zábavy užijete více než dost. I když to tak nevypadá, naučit se správně držet v ruce golfovou hůl není pro každého samozřejmostí. Po nezbytném proškolení a vyzkoušení základních úderů nastává čas k samotné hře. Která v počátku probíhá zábavnou formou, aby i děti tyto základy zvládly. Protože často se stává, že tímto prázdninovým počinem jsou položeny základy celoživotní sportovní aktivitě.