Zateplujeme strop z hurdysek


Zdědili jste po rodičích či jiných předcích rodinný dům v původním stavu a chystáte se jej rekonstruovat? A bude součástí stavebních prací i zateplování objektu? Pak se budete zřejmě v první řadě ohlížet po zateplování fasády. Soustředíte pozornost na stavební polystyren nebo minerální vatu a necháte si dům obložit ze všech stran, načež se to pochopitelně projeví na úspoře energie za vytápění, i na bytovém komfortu.

vysoký strop bez zateplení

A pak by vás mohlo napadnout, že mnoho tepla uniká i stropem. Stává se to například tehdy, je-li na domě valbová střecha, anebo je zde sice k dispozici půdní prostor, ale nechcete jej využívat a funguje pouze jako skladiště nepotřebných věcí či sezonních předmětů. Nakonec dojdete k závěru, že bude zapotřebí zateplit i strop.

zateplování stropu

V některých domech se objevují ještě rákosové stropy, což bývá například v místě stropních podhledů a v podkrovních místnostech, ale u novějších staveb zde převažují hurdysky. Hurdyska je speciální dutá deska, podobná duté cihle. Dutina desku jednak odlehčuje, a pak do jisté míry působí jako tepelná izolace, ale je-li hurdyska umístěna na stropě, který není již dále ničím zateplený, uniká tudy poměrně značné množství tepla. A v této chvíli se vám tu mohou hodit zateplovací systémy s kotvením do hurdysek, například Spiral Anksys. Kotvicí systém využijete na mnoha místech a v různých typech objektů, kde se hurdysky vyskytují, mohou to být rodinné i bytové domy, různé sklady, výrobní haly, sportoviště, obchody atd.

Jestliže tedy potřebujete kromě obvodového zdiva zateplit i strop ve vašem rodinném domě, nebude to problém, protože kotvení do hurdysek je koncipováno tak, aby využilo vlastnosti těchto materiálů, a aby především plnilo stoprocentně svůj účel. Pro kotvící systémy Spiral Anksys není problém ani samotný materiál hurdysek, ani jejich vnitřní dutiny.